İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

CVO Hukuk Bürosu olarak bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, işçi–işveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik hukuki alt yapının oluşturulması ile yönetimi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümü, iş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar kapsamında danışmanlık verilmesi, zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi, işçilik alacakları, işe iade, hizmet tespiti ve bilumum 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında meydana gelebilecek davaların takibinde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Başa dön tuşu