Miras Hukuku

CVO Hukuk Bürosu olarak Miras Hukuku kapsamında vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanması, mirasçılık belgesi temini, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, ölüme bağlı tasarrufların iptali, tenkis davalarının takibi ve sonuçlandırılması, muris muvazaası, tereke tespiti, miras sebebiyle istihkak davası ve miras ortaklığının giderilmesi ve tenkis davalarının takibi ve sonuçlandırılması konularında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Başa dön tuşu